baner
PDF Drukuj Email

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

          Podczas odwiedzin na stronach internetowych F.P.H.U. CHEMIQUA mogą być Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Informacje te podawane są dobrowolnie, a ich brak spowoduje wstrzymanie przeprowadzonej czynności, dla której informacje te są niezbędne. Informacje, które Państwo udzielacie traktowane są poufnie i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do technicznego zarządzania serwisem, obsługi klientów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym zakresie.

          Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w przypadkach określonych w odpowiednich krajowych przepisach prawnych. Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne. Przesyłając jakiekolwiek informacje, dane czy materiały z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez F.P.H.U. CHEMIQUA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ F.P.H.U. CHEMIQUA

           Wszystkie materiały zawarte na stronach internetowych F.P.H.U. CHEMIQUA są jedynie reklamą produktów oferowanych przez firmę F.P.H.U. CHEMIQUA i nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. F.P.H. U. CHEMIQUA nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność, kompletność i aktualność informacji podawanych na stronach internetowych. Ponadto F.P.H.U. CHEMIQUA zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze stron internetowych. Ryzyko związane z wykorzystywaniem informacji zamieszczonych w serwisie ponosi użytkownik. Zamieszczone na stronach internetowych dokumenty techniczne mają charakter poglądowy i są proponowanym przykładem rozwiązań technicznych i technologicznych, stąd F.P.H.U. CHEMIQUA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie. W szczególności poprzez wykorzystywanie rozwiązań technicznych i technologicznych w Państwa aplikacjach.

           F.P.H. U. CHEMIQUA nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania. Użytkownik korzystając z nich opuszcza strony internetowe F.P.H. U. CHEMIQUA. Jednocześnie firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na tychże stronach. F.P.H. U. CHEMIQUA oświadcza, że w chwili umieszczenia odwołań w swoim serwisie do innych stron internetowych, strony nie zawierały treści sprzecznych z prawem. Jeżeli zostały zamieszczone odnośniki do stron internetowych F.P.H.U. CHEMIQUA na obcych serwisach, to F.P.H.U. CHEMIQUA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i nie majątkowe wiążące się z uzyskaniem informacji za pośrednictwem tych nośników.

WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW

           Znaki graficzne, słowno-graficzne, nazwy własne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym umieszczone na stronie internetowej F.P.H.U. CHEMIQUA objęte są prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. F.P.H.U. CHEMIQUA ma wyłączne prawa do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenie gdzie dystrybuuje swoje produkty. Strony internetowe F.P.H.U. CHEMIQUA są chronione prawem i naruszanie tych praw skutkować będzie wystąpieniem na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom, które prawa te naruszają.

           F.P.H.U. CHEMIQUA zastrzega wszelkie prawa do strony internetowej, jej elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów. Możliwe jest wykorzystywanie do publikacji dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronach serwisu F.P.H.U. CHEMIQUA pod warunkiem uzyskania zgody i autoryzacji F.P.H.U. CHEMIQUA. Dozwolone jest również ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie będą modyfikowane.